La Biblioteca de Quaderns de Viatge Il·lustrats – BiQVI és un projecte cultural col·laboratiu de ciència ciutadana que se centra en la creació d’un repositori digital d’accés universal de quaderns de viatge, en una primera fase, i en una biblioteca física popular, en una segona fase, esperem no gaire llunyana. Diem popular ja que existeixen altres fons documentals específics de biòlegs, metges, arquitectes, antropòlegs, arqueòlegs… en museus, col·legis professionals i institucions especialitzats per a cada disciplina.

Emfatitzem que és d’accés universal, ja que creiem que poder observar i gaudir dels quaderns de viatge ha de ser un dret ciutadà, permetent que el fons documental sigui de lliure consulta, i gratuït, per tota mena de perfils, tant científics, culturals, artístics, com per a tothom el públic en general que els pugui agradar els quaderns de viatge. Un dret equiparable al que s’esmenta en la carta de l’ONU que indica que la ciència ha de ser de lliure accés perquè el coneixement humà ha de ser accessible per a tothom, perquè considerem que els quaderns de viatge són un bé cultural i al mateix temps científic.

S’entén per ciència ciutadana, segons el Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe, el compromís del públic general en activitats de recerca científica, quan els ciutadans contribueixen activament a la ciència amb el seu esforç intel·lectual o donant suport al coneixement amb les seves eines o recursos. Els participants proveeixen dades experimentals o equips als investigadors. Els voluntaris, alhora que aporten valor a la recerca, adquireixen nous coneixements o habilitats, i un millor coneixement del mètode científic d’ una manera atractiva. Com a resultat d’aquest escenari obert, col·laboratiu i transversal, les interaccions entre ciència-societat-polítiques investigadores milloren.

En una primera fase la BiQVI pren el format de repositori digital on es podrà consultar i visualitzar quaderns de la mateixa BiQVI, com d’altres repositoris d’arreu del món. En aquest periode els quaderns de viatge donats a la BiQVI es conservaran òptimament en instal·lacions acondicionades.

Un cop assolit un volum de quaderns més ampli la BiQVI pendrà la forma de biblioteca física, on poder assentar la seva seu i poder oferir més serveis i activitats pels seus usuaris.

Els quaderns de viatge a part d’alimentar la nostra afició, curiositat, inspirar-nos, o d’encoratjar-nos a viatjar, al mateix temps són, de per sí, quaderns de camp únics, un registre de l’observació d’un moment, d’una situació, des d’un punt de vista objectiu o subjectiu del seu autor.

No només parlem de quaderns de viatge i de camp de científics com els biòlegs (que visualitzen plantes i animals exòtics), o els antropòlegs (aquells que visualitzen els diferents pobles i els seus costums), etc. sinó també són útils per a la ciència els quaderns realitzats per qualsevol persona.

Qualsevol quadern de viatge inclou alguna dada interessant per a un científic: dibuixos, anotacions, reflexions, dades, elements enganxats, etc. Tot plegat forma una gran riquesa documental, que possiblement ho fem inconscientment o de forma automàtica i natural, però que pot representar una informació científica o d’estudi molt important, per a meteoròlegs, antropòlegs, biòlegs, arquitectes, enginyers, sociòlegs…: una dada climàtica, el registre d’una espècie invasora desconeguda o l’aparició d’un espècimen que es creia extingit, l’ús d’una indumentària particular, una costum, un plat típic que s’ha recuperat, etc…

La biblioteca contemplarà col·leccions històriques i actuals, així com quaderns de professionals i de no professionals.

Entre els quaderns que configuren la BiQVI trobarem:

Diari de viatge (turisme, temps d’oci, viatges iniciàtics…)

De bitàcola (regates esportives, turisme, temps d’oci, expedicions cartogràfiques, baleners, vaixells pescadors, transport marítim…).

De vol (l’anomenat log book pilot, és el quadern de bitàcola dels pilots de vol).

De scuba diving (el quadern de notes dels bussejadors).

D’excursionisme (diaris de viatge d’excursionistes).

Viatge científic (expedicions biològiques, geològiques, físics a l’espai exterior, meteorològics, d’espeleòlegs, miners, enginyeria d’estructures, d’apunts de camp per documentació infogràfica, etc.).

Viatge professional (quaderns de viatge de professionals que cerquen la inspiració, nous talents, nous productes o fan estudis de mercat. Coolhunters, comerciants d’indústria tèxtil, farmacèutica, gastronòmica, etc.).

El següent manifest s’ha desenvolupat per tal de poder assegurar la bona disposició dels quaderns de viatge albergats en el repositori, per aportar riquesa i varietat, així com per encoratjar als ciutadans de qualsevol racó del món a que utilitzin el repositori i participin aportant nous quaderns.

1. Qualsevol persona pot aportar quaderns de viatge sigui de la nacionalitat que sigui. Així tampoc es farà discriminació ni pel gènere, estrat social, religió, etnia o edat.

2. No obstant, no es permetrà continguts denigrants ni que comprometin la integritat de les persones.

3. L’accés al repositori digital és universal, permenten així que tothom pugui visualitzar els quaderns.

4. L’ús de les imatges i textos dels quaderns estan sota la llicència que el seu autor o hereu ha decidit per motu propi. Per tal de fer un bon ús dels contiguts és important cerciorar-se individualment.

5. S’accepten quaderns de professionals i de no professionals.

Aquest projecte neix per l’admiració de l’Anna Escardó (comunicadora científica) i en Jordi Camps (dissenyador gràfic) pels antics i actuals quaderns de viatge, quaderns de camp i quaderns de bitàcola, la seva pluralitat d’estils, contingut i tècniques aplicades.

Però aquest projecte no pretén ser una empresa dels dos fundadors o d’un equip reduït i tancat, sinó que és un projecte cultural transversal i de ciència ciutadana on tothom pot participar i anar sumant.